Yazı İşleri Müdürü: Tamer AKTÜRK

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU  İŞ VE İŞLEMLER 
 • Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
 • Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Hizmet–İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
 • İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yapmak,
 • 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak,
 • İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
 • Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
 • Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,    İletişim 

    Tel   :    0 256 3913335
    Faks:    0 256 3914277