SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

    

    


    Vakıf Müdürü         Ayşen ÖZGER
        

        

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hükümet Konağının 2.katında üç personel ile kuruluş amacı ve imkânlar ölçüsünde mütevelli heyet kararları ile vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yapmaktadır. Ayrıca hazırlamış olduğu projelerle de vatandaşın geçimini sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Tlf : 3914082