Dünyada 10 Bin dönüm, Türkiye’de ise 635 dönüm jeotermal sera vardır.

 

Seraların jeotermal ile ısıtılmasının getirdiği çok önemli avantajlar vardır. Bunlar;

 

--- Jeotermal ısıtma, verimi %50-60 artırmaktadır.

 

--- Sera atmosferine jeotermal karbondioksitin verilmesi verimi %40 artırmaktadır 
(fotosenteze destek CO2 gübrelemesi)

--- Sera içi sıcaklık döllenme için gereken sıcaklığın üstünde olmakta bu da verimi artırmaktadır. Bu sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte ve sera içi rutubet yükselmemekte ve bundan kaynaklanabilecek hastalıklar oluşmamaktadır. Bu, Avrupa Birliği’nin ve Uluslararası Gıda/Sağlık örgütlerinin istediği bir koşuldur.

 

 --- İdeal iç sıcaklık nedeniyle hormonsuz üretim mümkün olmaktadır.

 

Seraların teknik, ekonomik, ticari işletmesi için büyüklüğünün en az 25.000 molması, ısıtma  hesaplarına esas olan dış dizayn sıcaklığının -15 ºC’den daha soğuk olmaması ve kış ayları dış hava ortalama sıcaklığının 0 ºC’den daha düşük olmaması gibi bir tavsiye değerimiz bulunmaktadır.