BUHARKENT  MALMÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1-Konusuna Göre;

a)İlgili idarenin yazısı

b)Mahkeme kararı

c)İdari para cezası karar tutanağı

d)Ecrimisil İhbarnamesi

e)İlgilinin Beyanı

15 DAKİKA

2

Adli Teminat İşlemleri

1-Tahsilinde; Mahkeme Kararı

2-İadesinde;

a)Mahkeme Kararı

b)Alındı aslı

c)Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

15 DAKİKA

3

Teminat Alınması

1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

15 DAKİKA

 

 

 

4

 

 

 

 

Kesin Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksiz yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK ilişiksiz belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

5

Geçici Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

 

 

6

 

 

 

 

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi

2-İlgili idare veye mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 SAAT

7

Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi

Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

 

8

 

Emanet İade İşlemleri

1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı

4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

9

Kaybedilen Alındı Belgeleri için tasdikli suret verilmesi

1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

10

2022 Sayılı Yasa

Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1-Başvuru formu

2-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

4-İlgili yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girenler için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge

5-İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 DAKİKA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin

belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri  :İlçe Malmüdürlüğü                                                                           İkinci Müracaat Yeri            : İlçe Kaymakamlığı

İsim                       : Nurhan GÜDÜCÜ                                                                               İsim                                       : Mehmet Deniz ARABACI

Unvan                    : Malmüdürü V.                                                                                    Unvan                                    : Kaymakam

Adres                     : Buharkent/AYDIN                                                                            Adres                                     : Buharkent/AYDIN

Tel                          : 3914991                                                                                            Tel                                          : 3914082

Faks                      : 3913955                                                                                           Faks                                      : 3914277

E-Posta                 : ckaya7@muhasebat.gov.tr                                                           E-Posta                                 : osman.bilgin@icisleri.gov.tr